Gelişmiş Arama

Kullanım Koşulları

Madde 1. Genel Şartlar

İnternet sitemizi kullanmaya başladığınız andan itibaren, internet sitemiz veya yayınlayacağımız diğer uzantılara sahip sitelerimiz üzerinden sunulan her türlü hizmete ait sözleşmeyi okuduğunuzu ve kabul etmiş sayılacağınızı, bunun için ayrıca herhangi bir “kabul beyanınızı” aramayacağımızı açıkça belirtiriz. Tüm koşulları ve hukuken ön görülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi, verdiğimiz hizmetlerin geçerliliği için gereken yaşta olmadığınızı düşünüyor ve ya hukuken kısıtlılığınız söz konusu ise (beyanınızın hukuken geçerli olmayacağı için) internet sitelerimizi ve hizmetlerimizi kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Madde 2. Taraflar

Bir tarafta “Çamlık Mh. İkbal Cd. Pamuk Sk. Kaçkar Park Plaza No:12 Kat 1 Daire 4 Ümraniye / İstanbul” adresinde mukim (Sarıgazi VD, 464 019 3428 Vergi Numaralı) Artı Değer Bilişim Teknolojileri – Selçuk Hüner (bu sözleşmede “Hizmet Sağlayıcı“ olarak anılacaktır) diğer tarafta Hizmet Sağlayıcıya ait web siteleri üzerinden sunulan ürünleri, hizmetleri ya da her ikisini birden satın almak sureti ile kayıt olan gerçek veya tüzel kişiler (“Müşteri” olarak anılacak) arasında şartlar dâhilinde iş bu Hizmet Sözleşmesi kabul edilmiş sayılır.

Madde 3. Sözleşmenin Konusu

İnternet sitemiz üzerinden kayıt olmak sureti ile ürün / hizmet satın almak isteyen “Gerçek veya Tüzel Kişiler” in ürün, hizmet, yazılım, lisans alış verişi gerçekleştirmesi, ürün fiyat ve stok bilgileri sorgulaması, siparişlerini ve taleplerini takip etmesi, ödeme aracı olarak kullanacağı (her türlü Kredi Kartı, Sanal Pos, Mobil Pos, Mail Order) ödeme sistemlerinin kullanımını, iş birliği içinde olacağımız ödeme ve sevkiyat kuruluşlarının kurallarını, gizlilik ilkelerimizi, çalışma ve hizmet koşullarını, garanti şartlarını, Mesafeli Satış Sözleşmesini, tarafların görevlerini ifa etmesine engel olabilecek mücbir sebepleri, sözleşmenin devri, feshi ve uyuşmazlıkları çözümü hakkında karşılıklı yükümlülükleri belirler.

Madde 4. Sözleşmenin Amacı

İş bu sözleşmenin kabul edilmesi ile sözleşme konusu olan siparişlerin ve hizmetlerin müşteri tarafından onaylandığı, sipariş bedeli, varsa kargo ücreti, vergi vb. ek ücretleri satın alınan ürünlerde belirtilen ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini, alınan ürün ve hizmete özel ek sözleşmeleri kabul ettiğini, Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik ve ilgili Tüketici Mevzuatı kapsamında bilgilendirildiğini, sözleşmenin “Taraflar” için bağlayıcı olduğunu “Müşteri” peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5. Üyelik Sistemi

İnternet sitemizde yer alan her türlü hizmetin kullanımı Üyelik ve Kayıt şartına bağlıdır. Bkz. Müşterinin Yükümlülükleri.

Madde 6. Tarafların Yükümlülükleri

1.Hizmet Sağlayıcı olarak yükümlülüklerimiz

a) İnternet Sitemizin ve Kullanıcıların Güvenliği için SSL Sertifika, alt yapı, anti-virüs yazılımları ve bilinen tüm teknolojileri kullanmaktayız. Alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen yetkisiz kişilerce, kullanıcı bilgilerinin okunması, ele geçirilmesi sonucu Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan sorumlu olmadığımızı, Kullanıcı herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.

b) Vereceğimiz hizmetlerde, burada belirtebilmemizin mümkün olmadığı, 3. Parti yazılım vb. üreticinin kendi ürünü hakkındaki tüm sözleşmeleri ek koşullara ve hükümlere bağlı olabileceğinden ilgili sözleşmeleri kabul etmiş sayılırsınız.

2.Müşterinin / Üyenin Yükümlülükleri

a) İnternet sitemize kayıt olmak amacıyla, Müşteri, verdiği kişisel ve sair bilgilerin doğruluğunu, üyeliğin, gönderilen e-posta aktivasyon mesajının kullanıcı tarafından onaylanması ile başlayacağını, üyelik sırasında verilen kullanıcı adı ve şifrenin herhangi bir sebepten dolayı üçüncü kişilerle paylaşılması ve kullanılmasından doğacak her türlü hukuki sorumluluğu taşıdığını, Müşteri / Üye açıkça kabul etmiş sayılır.

b) Kayıt sırasında belirtilen kullanıcı adı ve şifrenin korunması ve saklanması, Gizlilik İlkelerimiz ile belirlediğimiz şifre politikasına uymayı, izinsiz veya yetkisiz kullanımdan doğacak her türlü zarar üye olan yetkili kişi sorumludur. Kullanıcı, hesabının ele geçirildiğini öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla, Firmamıza bildirmekle yükümlüdür.

c) Kullanıcı, internet sitemizi ve Sunduğumuz Hizmetlerimizi, hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarını ihlal edecek kişi veya kurumların ismini lekeleyici materyal ve bilgileri kayıt etmemeyi, başkalarının Hizmetlerimizi kullanmasını önleyici ve ya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, flood vb.) işlemlerde kullanmamayı, bu tür faaliyetlerden doğan hukuki cezai sorumlulukları tamamen üstlenmeyi, sözleşmenin tek taraflı iptal edilebileceğini kabul etmiştir.

d) İnternet Sitemizde kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, her türlü fikir ve düşünceler kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve ilgili kullanıcıyı bağlamaktadır. Bu fikir ve düşüncelerin İnternet Sitemizle hiçbir ilgi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Kullanıcının beyan edeceği her türlü fikir ve düşünceler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan Müşteri doğrudan sorumlu olduğunu kabul eder. Kullanıcıların internet sitemizde beyan edeceği her türlü fikir ve düşünceler sorumluluğumuz dışındadır.

e) Ödeme aracı sistemler üzerinden yapılan işlemlerde doğabilecek kayıp-çalıntı, iptal, dolandırıcılık vb. tüm riskler Müşteri sorumluluğundadır. Oluşabilecek her türlü zararın hiçbir şekilde firmamıza rücu edilmeyeceğini, bu tür işlemler tespit edildiğinde hizmetlerin ifasından vaz geçme, üyeliği tek taraflı fesh ve iptal etme hakkımızın saklı olduğunu Müşteri açıkça kabul eder.

f) Gerekli görüldüğü hallerde gerçek veya tüzel kişiler için kayıt sırasında verilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek, güvenirliğini sağlamak amacıyla Kimlik Belgeleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi, İmza Sirküleri vb. Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında geçerli belgeleri, istenildiği zaman Müşteri vermekle yükümlüdür.

Madde 7. Yetkilerimiz

Bu sözleşme kapsamında firmamız aşağıdaki yetkilere kayıtsız şartsız sahiptir.

a) İnternet sitemizde yer alan, sağladığımız her türlü ürün, kategori, marka ve hizmet içeriklerini dilediğimiz gibi belirleme, yayınlama ve yayından kaldırma, ürün ve hizmetlerin satışını durdurma, teslim şeklini ve şartlarını değiştirme, internet sitemizi geçici / kalıcı olarak durdurma hakkımız saklıdır. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı "Müşterilere" veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğumuz olmayacaktır.

b) Ödeme aracı kurum, banka vb. finansal kuruluşlar ile kargo vb. taşıyıcı kuruluşlar ile sözleşme yapmaya, fesh etmeye, herhangi bir zamanda aracı kurum ile çalışmasını sona erdirmeye yetkilidir.

c) Ürünler, hizmetler vb. sitemizde yer alan içerikler hakkında başka firmaların, şahısların internet sitelerine bağlantı sağlayabileceğimizi, ilgili internet sitelerinde içeriklerin doğruluğundan, güvenirliğinden sorumluluğumuz olmayacaktır.

d) Müşterinin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerinin gerekli iletişim için kullanılması konusunda yetkilidir.

e) Yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde Müşteriye ait bilgileri paylaşmakla yetkilidir.

Madde 8. Sözleşmenin Süresi & Feshi

Sözleşme süresi, Müşterinin siparişi sırasında seçmiş olduğu ürün ve hizmet detaylarında belirtilen kullanım süresi kadardır. Sözleşmenin uzatılması halinde fiyatlarda oluşan değişiklikler Müşteri’ye yansıtılacak, güncel fiyatlar üzerinden ücretlendirme yapılacaktır.

Müşteri, Hizmet sağlayıcıdan kaynaklanan haklı bir sebeple Müşteri tarafından yazılı bildirim ile feshi hariç, süresinden önce feshi halinde Hizmet Sağlayıcı tarafından Müşteri’ye her hangi bir ücret iadesi yapılmayacağını beyan ve taahhüt eder.

İş bu sözleşme Kullanıcının üyeliğini iptal etmesi, aldığı hizmetlerin sona ermesi, Hizmet Sağlayıcı tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Kullanıcının sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda üyelik iptal edilerek sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecektir.

Madde 9. Teslimat & İade Koşulları

1.Teslimat Koşulları

a) “Müşterilerin” internet sitemiz üzerinden vereceği siparişler stok durumuna göre tedarik edilmekte, ürün detay sayfasında belirtilen süre içinde kargoya verilmektedir. Verilecek siparişlerin teslimatı stoklar ile sınırlıdır. Stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatı yapılmayabilir, sipariş iptal edilebilir, sipariş tutarı müşteriye iade edilebilir, “Hizmet Sağlayıcı” “Müşteriye” yeni ürün önerebilir. “Müşterinin” özel talebine göre hazırlanan siparişler kurulum, test süresi, teknik inceleme vb. nedenlerden dolayı teslim süresi uzaması durumunda bilgi verilecektir.

b) Kargoya verilen ürünler için sitemiz üzerinden takip numarası girilmek “Müşteri” bilgilendirilmektedir.

c) Tek bir sipariş kapsamında birlikte satılan ürünlerde kargonun ücretsiz olacağı belirtilmiş ise, ürünlerden birinin iade edilmesi halinde iade edilmeyen ürünün kargo bedeli "Müşteri" den tahsil edilir. “Hizmet Sağlayıcının” ilgili kargo bedelini, varsa "Müşteri’ye” yapacağı iade ödemelerinden mahsup hakkı saklıdır.

b) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 27/12/2016 tarih ve 2016/DK-YED/517 sayılı kararı ile onaylanan Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esaslara istinaden gönderi kabulünde uygulanacak yeni kural gereği ürünlerinizi teslimat görevlisinden alırken ehliyet, nüfus cüzdanı kimliğinizi açıkça gösterir belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

2. İade Koşulları

İade edilecek ürünler orijinal ambalajı içerisinde eksiksiz olarak fatura ve garanti belgesi ile birlikte tekrar satılması mümkün olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Kargo ile gönderilecek ürünlerde kutu üzerine etiket yapıştırılmamalı başka bir kutu içinde gönderilmelidir.

İade işlemleri mutlaka internet sitemizden üye bilgileri ile oturum açarak HESABIM - İADE TALEPLERİ bölümünden gerçekleştirilmelidir, internet sitemiz dışında iade talepleri alınmamaktadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre iadesi mümkün olan ürünler için yasal süre 14 gündür.

Firmamızın “Müşteri’ye” ücret iadesi yapabilmesi için kurumsal firmalardan iade faturası, bireysel kullanıcılardan tarafımızdan kesilen faturanın iadesi gerekmektedir. Her türlü iade talebine ait masraflar müşteri tarafından karşılanır. Ödeme iadesi satın alınan ürün veya hizmetin ödemesinin yapıldığı ödeme kanalı ile iade edilmekte, başka bir ödeme aracı sistem ile iadesi mümkün olmamaktadır.

İade faturası kesemeyen firmalar / kullanıcılar Türkiye’deki Vergi Usul Kanununa göre ücret iadesi yapılırken vergilendirmeler düşülerek ücret iadesi gerçekleştirilecektir.

3. Cayma Hakkı

a) Ürün teslimatı sürecinde, sevk edilmeye ihtiyaç duyulmayan “Dijital Ürünler, Sanal Sunucular, Reseller Bayilik Hesapları, Uzak Erişim Destek Hizmetleri, indirim kuponları, hediye kartları, vb.” taşınması, nakli mümkün olmayan ” Elektronik ortamda anında ifa edilen, “Müşteri” ye anında teslim edilen gayri maddi ürünler / hizmetler için kargo işlemleri ve süreçleri gerçekleştirilmeyecektir. Verilen sipariş ödemesi gerçekleştiği anda teslim edilmiş sayılacak bu tür ürünler / hizmetler Cayma Hakkı kullanılmayacak ürünlerdir.

b) “Müşteri” nin isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler, hizmetler Cayma Hakkı kullanılmayacak ürünlerdir.

c) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere tabi ürünler Cayma Hakkı kullanılmayacak ürünlerdir.

Madde 10. Mücbir Sebepler

İş bu üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerimizi ifa etmemizi engelleyen veya geciktiren, önceden ön görülemeyen hallerin oluşması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen internet saldırıları, teknik alt yapı sorunları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, hükümet kararları, grev, lokavt, harp ve seferberlik hali, bulaşıcı hastalıklar vb.) kontrolümüz dışında gerçekleşen, kusurdan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) dolayısıyla yükümlülüklerimizi tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacağımızı, iş bu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyecektir.

Madde 11. Tebligat Adresleri

Sözleşme gereğince yapılacak bildirimler, Sözleşmede belirtilen yasal tebligat adreslerine noter, telgraf, iadeli taahhütlü mektup ya da elektronik posta yoluyla yapılır. Tarafların adres veya iletişim bilgilerinde olacak değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içinde diğer tarafa bildirilecektir.

Madde 12. Ödeme Koşulları

İş bu sözleşmede satın alınan ürün / hizmet / danışmanlık hizmeti ücretlerinin tamamı peşin olarak ödenecek, kredi kartı ile ödemelerde sahtekârlık (ödeme aracı kurum tarafından fraud) tespit edilmediği takdirde ödeme onayı alınması durumunda işlemler başlayacaktır.

Madde 13. Garanti Koşulları

Satın alınan ürünlerin garanti süreleri teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır. Tüm ürünler ilgili üreticilerin ve ithalatçıların garantisi altındadır.

Madde 14. Diğer Hükümler

a) Verdiğimiz hizmetlerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda Firmamızın iletişim kayıtları, her türlü bilgisayar kayıtları, defter ve ticari kayıtları, kullanıcılara gönderilen E-Posta vb. bildirimler kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve u maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. Maddesine göre delil teşkil edecektir.

b)İş bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Çıkabilecek her türlü ihtilafta öncelikle sözleşme hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak, uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Madde 10. Gizlilik İlkelerimiz

a) İnternet sitemiz, sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için “Müşteri” kendisinin sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Bu kapsamda “Müşteri” tarafından sağlanan kişisel veriler İnternet Sitemizde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına uygun olarak toplanmakta, depolanmakta ve işlenmektedir. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası iş bu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir maddesidir.

b) İnternet sitemizin kullanımı sırasında üyelik şartı aranmaksızın bilgisayarınıza otomatik olarak çeşitli çerezler(cookie) yüklenmektedir. Sizlere daha iyi hizmet sunmak, ürünleri ve hizmetleri iyileştirmek, sitemizin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz. Yasal mevzuat çerçevesinde sitemize ulaşmak için kullanılan internet servis sağlayıcı adı ve IP adresi, sitemize erişilen tarih ve saat, Kullanıcının sitemizde yaptığı ziyaret, ürün, kategori, aranan kelimeleri vb. her türlü içerik ziyareti kayıt altına alınmakta, kullanıcı bu bilgilerin saklanmasına, işlemesine açık bir şekilde ve özgür iradesi ile izin vermektedir.

c) “Müşteri” tarafından beyan edilen kişisel veriler iş bu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, İnternet Sitemizin hizmet vermesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, çeşitli avantajların sunulabilmesi ve “Müşteriye” özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer içerikli her türlü elektronik iletişim, istatistik çalışmaları yapılması amacıyla Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir ve kullanılır.

d) “Müşteri” söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 de belirtilen hakları kullanma ve bu verileri dilediği zaman değiştirme güncelleme yapma hakkına sahiptir.

e) İnternet sitemizde yer alan “Üyelik Sözleşmesi”, “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”, “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve diğer her türlü politikayı, hüküm ve şartı, uygun göreceğimiz herhangi bir zamanda yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile tarafımızdan değiştirilebilir, güncellenebilir. İş bu sözleşmelere ait hükümler değiştirildiği tarihte geçerlilik kazanacak, hüküm ve sonuçlar doğurmaya devam edecektir.

Yukarıda sayılan maddeler ve internet sitemizde yer alan diğer sözleşmeler, “Müşteri” tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünü ile anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak sureti ile yürürlüğe girmiştir.

Filtreler
Sort
display